Hebrew dating

אגב, בהשוואה לבעלי החיים, רק 4% מהם מונוגמיים קיום אורח חיים פוליאמורי דורש תעוזה ויכולת להתמודד מול ביקורת חברה מונוגמית שאינה סבלנית לשונה ממנה.למרות האתגר, החירות שמעניקה הפוליאמוריה מאפשרת להנות מריבוי אהבות ולזכות בחיי מין מגוונים ומספקים ללא הקשים שחווים מונוגמים רבים.

Totly free chat sexey - Hebrew dating

המילה פוליאמוריה היא מילה לטינית שמשמעותה ריבוי אהבות, כלומר, מערכת יחסים רומנטית ואוהבת עם יותר מאדם אחד במקביל.

לעומתה, המילה מונוגמיה מתייחסת למצב של נישואים לאדם אחד בלבד כפי שמוכר לנו היטב מעולמנו.

המונוגמיה היא שקר האהבה שורשי המונוגמיה נעוצים בדתות וברצונו של השלטון הדתי ליצור יחידה משפחתית מוגדרת שאותה קל לסווג, לעקוב ולשלוט.

מאותם סיבות אימצה המדינה המודרנית את מערכת היחסים המונוגמית שאותה היא מעודדת ומקדשת.

בחברה קפיטליסטית אתה יודע שיש לך אפשרות בחירה רבות ואתה רוכש מוצרים ושירותים ממספר חברות במקביל.

אין לך התחייבות למוצר מסויים ונאמנותך לחברה מסויימת מתקיימת כל עוד המוצר מעניק בעיניך ערך מספק.למעשה, אתה מיישם את עקרונות הפוליאמוריה בשוק החופשי כי אתה לא מתחתן עם המוצר “האחד” באמונה כוזבת שהוא המוצר איתו אתה רוצה לבלות את שארית חייך.ההשפעות של הקפיטליזם יחלחלו בהדרגה גם לחיים הרומנטיים שלנו. יותר ויותר אנשים בעולם הנאור מגלים שאהבה לאנשים רבים היא בדיוק מה שעושה אותם מאושרים, מעניקה להם סיפוק ושלווה ומעודדת אותם לבטא את התכונות החיוביות בהם. הסמל שלנו הוא לב עם הסימן המתמטי 8 שוכב שמציין “אין סוף”, כלומר, אהבה אין סופית.I respect the Torah greatly and try to observe its commands.One thing that bothers me, however, are the Midrashic texts which describe things in a very far-out way. You have touched on a very fundamental topic in Jewish thought.לגבר מותר לשאת מספר נשים בעוד שנשותיו נאמנות לו בלבד.

Tags: , ,